Lafting

- Lafting -

Solvang bruk tilbyr restaurering av verneverdige bygg med bruk av tradisjonelle håndverksmetoder.

Vi har jobbet mye for riksantikvaren og diverse museum tidligere. De vanligste oppgavene er skifting av tømmer og tilpassing av nytt og gammelt.

En del av jobben vår er å lage tilstandsrapport og kostnadsoverslag hvis kunden skal søke om støtte for å få utført restaureringen av bygget.

Vi kan også lafte mindre nybygg eks stabbur, anneks. Vi restaurer også vinduer, eks. spunsing av karmer og oppkitting rundt glasset.

Kontakt oss ved spørsmål eller for et tilbud til ditt lafteprosjekt!