Utmarkstjenester

- Utmarkstjenester - 

Vi tar de fleste utfordringer med arbeid/ tjenester i utmark. 

Spennet er stort på de forskjellige oppdragene vi hatt tidligere; feltarbeid for forskning, reparasjoner og vedlikehold av bruer og hytter, bæring av utstyr for turister som skal på tur i fjellet, snømåking av hyttetak osv.

 

Flere bilder kommer!